ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
MESLEK ASTMASI [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(3): 130-135

MESLEK ASTMASI

Fatma Fişekçi1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Meslek astması, alerji, enflamasyon

OCCUPATIONAL ASTHMA

Fatma Fişekçi1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Occupational asthma, allergy, inflammation

Fatma Fişekçi. OCCUPATIONAL ASTHMA. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(3): 130-135
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale