ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
KONJENİTAL HİPOTİROİDİ (OLGU SUNUMU)* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(3): 136-137

KONJENİTAL HİPOTİROİDİ (OLGU SUNUMU)*

Ekrem Orbay1, Gülnur Tokuç2
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Konjenital hipotiroidi, uzayan sarılık, indirekt hiperbilirübinemi

CONGENITAL HYPOTHYROIDISM (CASE REPORT)

Ekrem Orbay1, Gülnur Tokuç2
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Congenital hypothyroidism, persistent neonatal jaundice, indirect hyperbilirubinemia

Ekrem Orbay, Gülnur Tokuç. CONGENITAL HYPOTHYROIDISM (CASE REPORT). Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(3): 136-137
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale