ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 26 (4)
Cilt: 26  Sayı: 4 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Yayın Kuralları
Instructions for Authors

Sayfalar V - VII

5.
Editörden
Editorial

Sayfa VIII

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
6.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Tıp Farkındalık Düzeyleri
Awareness of Medical Students About Evidence-Based Medicine
Mehmet Arslan, Elif Keskin Arslan, Halime Seda Küçükerdem, Meryem Çakır, Esra Meltem Koç, Melih Kaan Sözmen, Gülseren Pamuk, Yusuf Cem Kaplan
doi: 10.54308/tahd.2022.24008  Sayfalar 131 - 137

7.
Metabolik Sendromda Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Mean Thrombocyte Volume and Thrombocyte Levels in Metabolic Syndrome
Şenay Yiğit, Memet Taşkın Egici, Akın Dayan
doi: 10.54308/tahd.2022.77486  Sayfalar 138 - 147

8.
İhmal Edilen Önemli Bir Konu, “Kötü Haber Verme”: Hekimler Ne Biliyorlar?
An Important Neglected Topic “Breaking Bad News”: What Do Physicians Know?
Hatice Tuba Akbayram, Hamit Sırrı Keten, Beytullah Nariçi
doi: 10.54308/tahd.2022.36035  Sayfalar 148 - 153

9.
Obezite Hastalarında Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlıklı Beslenme Tutumu İlişkisinin Değerlendirilmesi
Valuation of the Relationship of Health Literacy and Healthy Eating Attitude in Obesity
Aslı Çın, Tolga Akkan, Murat Dağdeviren, Tijen Şengezer, Mustafa Altay
doi: 10.54308/tahd.2022.42104  Sayfalar 154 - 163

LookUs & Online Makale