ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2003
1.
Çocukluk Çağı Sırt ve Bel Ağrıları.
BACK PAIN IN CHILDREN
Mehmet Bezer, Bülent Erol, Nuri Aydın, Barış Kocaoğlu, Osman Güven
Sayfalar 9 - 17
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Hereke Aile Hekimliği Merkezi 2001 Yılı Başvuru Nedenleri ve Yapılan Sevklerin Değerlendirilmesi.
HEREKE FAMILY PRACTICE CENTER, 2001: EVALUATION OF THE REASONS FOR OFFICE VISITS AND REFERRALS
Ruşen Topallı, Pınar Topsever, Tuncay Müge Filiz, Özlem Ciğerli, Süleyman Görpelioğlu
Sayfalar 18 - 22
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Çocukluk Çağı Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlar›nda Antibiyotik Kullanımı Gerekli Mi?
IS IT NECESSARY TO USE ANTIBIOTICS FOR ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN? A PROSPECTIVE STUDY
Cahit Özer, E. Melih Şahin, Nezih Dağdeviren, Özlem Öztürk Şahin
Sayfalar 23 - 27
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Aile Hekimliğinin Toplumda Tanınma Durumu
HOW WELL IS FAMILY PRACTICE KNOWN IN PUBLIC
Özlem Öztürk Şahin, Erkan Melih Şahin
Sayfalar 28 - 32
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale