ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2003
1.
Bası Yaraları
PRESSURE SORES
Ahmet Sönmez
Sayfalar 57 - 62
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Göçmen Gebelerde Anemi Prevalansı
THE PREVALENCE OF ANEMIA AMONG IMMIGRANT PREGNANT WOMEN
H. Avni Şahin, H. Güler Şahin, Berin Bayraklı
Sayfalar 63 - 66
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Acil Servise Başvuran Yabancı Cisim Olgularının Değerlendirilmesi.
THE EVALUATION OF FOREIGN BODY ASPIRATION CASES APPLIED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT
Cahfer Güloğlu, Mustafa Aldemir, Şevval Eren, İsmail Hamdi Kara
Sayfalar 67 - 72
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Mediko-Sosyal Polikliniklerinde Saptanan Dermatozların Dağılımı.
THE DISTRIBUTION OF DERMATOLOGIC DISORDERS DIAGNOSED AT OUTPATIENT CLINICS OF THE UNIVERSITY OF SÜTÇÜ İMAM KAHRAMANMARAŞ
Mustafa Çelik, Sezai Şaşmaz, Hasan Çetin Ekerbiçer
Sayfalar 73 - 76
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Akut Otitis Media'lı Hastaya Yaklaşım
APPROACH TO THE PATIENT WITH ACUTE OTITIS MEDIA
Kenan Topal
Sayfalar 77 - 83
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Diyet ve Egzersizin Kalp-Damar Hastalıklarından Koruyucu Etkileri İle İlgili Kanıta Dayalı Bilgiler
CURRENT EVIDENCE ABOUT PROTECTIVE EFFECTS OF DIET AND EXERCISE AGAINST CORONARY HEART DISEASE
Serap Çifçili, Pemra Cöbek Ünalan
Sayfalar 84 - 88
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Jöntürklerden Sontürklere Tıbbıyeli

Sayfa 89
Makale Özeti

8.
İlaç Yazdırma ve Sağlık Kurulu Raporu Uygulaması Üzerine Düşünceler ve Sürekli Kullanılacak İlaçlar İçin Bir Reçete Örneği

Sayfalar 92 - 96
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale