ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2005
1.
Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyi
THE KNOWLEDGE LEVEL OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE ABOUT EMERGENCY CONTRACEPTION
Arzu Uzuner, Pemra Ünalan, Murat Şakir Ekşi, Rıza Erbölükbaş, Hilal Onaran, Dilşad Save
Sayfalar 105 - 112
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Eğitimin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi
EVALUATION OF THE EDUCATION IN ERCIYES UNIVERSITY BY THE STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY
M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Melis Naçar, Cevat Yazıcı, Osman Günay
Sayfalar 113 - 116
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Tarama Ölçeği’nin Türkçe Çeviriminin Geçerlik ve Güvenirliği
THE RELIABILITY AND VALIDITY ANALYSIS OF THE TURKISH VERSION OF BECK DEPRESSION INVENTORY FOR PRIMARY CARE
Zekeriya Aktürk, Nezih Dağdeviren, Mevlüt Türe, Cengiz Tuğlu
Sayfalar 117 - 122
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Etkileyen Faktörler
THE PREVALENCE AND AFFECTING FACTORS OF SMOKING AMONG THE STUDENTS AT BEYŞEHİR VOCATIONAL COLLEGE OF SELÇUK UNIVERSITY IN KONYA, TURKEY
Ruhuşen Kutlu, Kamile Marakoğlu, Selma Çivi
Sayfalar 123 - 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Kırılgan Yaşlı ve İkincil Koruyucu Hekimlik
THE FRAIL ELDERLY AND SECONDARY PREVENTIVE MEDICINE
Selçuk Engin
Sayfalar 128 - 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Son Nokta: Ölüm ve Ölmekte Olma
THE LAST POINT: DEATH AND DYING
Alis Özçakır
Sayfalar 135 - 138
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale