ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Kırılgan Yaşlı ve İkincil Koruyucu Hekimlik [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(3): 128-134

Kırılgan Yaşlı ve İkincil Koruyucu Hekimlik

Selçuk Engin1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Dr.

Anahtar Kelimeler: Kırılgan yaşlı, koruyucu hekimlik, geriyatri

THE FRAIL ELDERLY AND SECONDARY PREVENTIVE MEDICINE

Selçuk Engin1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Dr.

Keywords: Frail elderly, preventive medicine, geriatrics

Selçuk Engin. THE FRAIL ELDERLY AND SECONDARY PREVENTIVE MEDICINE. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(3): 128-134
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale