ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Tarama Ölçeği’nin Türkçe Çeviriminin Geçerlik ve Güvenirliği [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(3): 117-122

Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Tarama Ölçeği’nin Türkçe Çeviriminin Geçerlik ve Güvenirliği

Zekeriya Aktürk1, Nezih Dağdeviren1, Mevlüt Türe2, Cengiz Tuğlu3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Aile Hekimliği Uzmanı
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistiki Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Uzm. Dr.
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Uzm. Dr.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, tarama testi, birinci basamak

THE RELIABILITY AND VALIDITY ANALYSIS OF THE TURKISH VERSION OF BECK DEPRESSION INVENTORY FOR PRIMARY CARE

Zekeriya Aktürk1, Nezih Dağdeviren1, Mevlüt Türe2, Cengiz Tuğlu3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Aile Hekimliği Uzmanı
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistiki Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Uzm. Dr.
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Uzm. Dr.

Keywords: Depression, screening test, primary care

Zekeriya Aktürk, Nezih Dağdeviren, Mevlüt Türe, Cengiz Tuğlu. THE RELIABILITY AND VALIDITY ANALYSIS OF THE TURKISH VERSION OF BECK DEPRESSION INVENTORY FOR PRIMARY CARE. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(3): 117-122
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale