ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Akut Viral Hepatit A [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(4): 177-184

Akut Viral Hepatit A

İsmail Hamdi Kara1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Akut viral hepatit A, hepatit A epidemiyolojisi, hepatit A korunma

ACUTE VIRAL HEPATITIS A

İsmail Hamdi Kara1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Acute viral hepatitis A, hepatitis A epidemiology, hepatitis A prophylaxis.

İsmail Hamdi Kara. ACUTE VIRAL HEPATITIS A. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(4): 177-184
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale