ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 19 (4)
Cilt: 19  Sayı: 4 - 2015
HABER
1.
VdGM Prekonferansı 2015 İstanbul’a genç Türkiye ekibi ev sahipliği yaptı

Sayfa 0
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
2.
Tıpta uzmanlık mevzuatında aile hekimliği uzmanlığının evrimi
Evolution of family medicine specialty in legislations
Can Ömer
doi: 10.15511/tahd.15.02165  Sayfalar 165 - 169

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Besinlerin tuz içeriklerini bilme ile bu besinleri tüketme arasındaki uyumluluk: Hipertansiyon hastalarında uyum daha mı fazla?
The relevance between knowing the salt ingredient of nutrients and consuming them: Is it better with hypertensive patients?
Olgu Aygün, Serkan Yavuz, Kemal Aygün, Ediz Yıldırım
doi: 10.15511/tahd.15.02170  Sayfalar 170 - 178

4.
Tip 2 diyabetik hastalarda statin kullanımı ile glisemik kontrol arasında ilişki var mıdır?
Is there a relation between statin use and glycemic control in type 2 diabetic patients?
Altuğ Kut, Yusuf Boşkuş, Özgür Çaycı, Ali Ümit Geçkil
doi: 10.15511/tahd.15.02179  Sayfalar 179 - 186

5.
Aile hekimleri gebeleri ne kadar ve nasıl izliyor?
How and how long do family physicians follow up pregnant women?
Mehmet Ali Kurnaz, Hüseyin Can, Handan Atsız Sezik, Yakup Tolga Çakır, Mine Tuna, Zeyney Ay
doi: 10.15511/tahd.15.02187  Sayfalar 187 - 195

KLINIK MAKALE
6.
6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri - Bölüm: II
Abstracts presented at the Sixth Family Medicine Resarch Days in 6-9 November 2014, Ankara, Turkey

doi: 10.15511/tahd.15.02196  Sayfalar 196 - 208
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Dört aylık bebekte skrotal kapiller hemanjiyom
Four-month-old baby boy with scrotal capillary hemangioma
Selcen Yaroğlu Kazancı, Neslihan Özkul Sağlam
doi: 10.15511/tahd.15.02209  Sayfalar 209 - 212

LookUs & Online Makale