ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri - Bölüm: II [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(4): 196-208 | DOI: 10.15511/tahd.15.02196

6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri - Bölüm: II


Abstracts presented at the Sixth Family Medicine Resarch Days in 6-9 November 2014, Ankara, Turkey


. Abstracts presented at the Sixth Family Medicine Resarch Days in 6-9 November 2014, Ankara, Turkey. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(4): 196-208
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale