ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Dört aylık bebekte skrotal kapiller hemanjiyom [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(4): 209-212 | DOI: 10.15511/tahd.15.02209

Dört aylık bebekte skrotal kapiller hemanjiyom

Selcen Yaroğlu Kazancı1, Neslihan Özkul Sağlam1
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Pediatri Bölümü, Çocuk Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul

Vücudun tüm bölgelerinde görülebilen hemanjiyomlar çocukluk çağında %10 oranıyla sık görülen benign tümörlerdir. Nadiren skrotumda da gözlenebilmektedirler. Tutulduğu bölgeye, yayılımına ve oluşturduğu semptomlara göre tedavi değişmektedir. Skrotal hemanjiyomlar çoğunlukla asemptomatik olup bir yaşından sonra gerilemektedirler. Bez bölgesinde olduğundan dolayı ülserasyon, enfeksiyon ve kanamaya sebep olabilmektedirler. Lokal çinko oksitli kremler ve sık bez değişimi ile ülser gelişimi engellenebilir. Gelişen semptomlara göre medikal veya cerrahi tedaviye ihtiyaç olabileceğinden erken tanı ve yayılım bölgesine göre tedavi gerekmektedir. Skrotumda kitle ve kızarıklık şikayetiyle getirilen 4 aylık erkek hastamıza skrotal hemanjiyom tanısıyla yapılan ultrasonda intraskrotal alana yayılım olmadığı gözlendi. Anneye lokal bakım uygulaması, sık bez değiştirmesi, çinko oksitli kremler kullanması ve kanama ya da akıntı olduğu durumda hekime başvurması gerektiği anlatıldı. Birinci basamaktaki takibinin iyi yapılmasından dolayı bir yaşındaki izleminde herhangi bir komplikasyon gelişmediği, lezyon boyutunda da bir değişiklik olmadığı görüldü

Anahtar Kelimeler: Skrotum; hemanjiom; infantil

Four-month-old baby boy with scrotal capillary hemangioma

Selcen Yaroğlu Kazancı1, Neslihan Özkul Sağlam1
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Pediatri Bölümü, Çocuk Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul

Hemangiomas those can be detected in all regions of the body are frequent benign tumors seen in 10% of the children. They may be present in the scrotum rarely. The treatment depends on the location, invasion and symptoms. Scrotal hemangiomas are generally asymptomatic and regress after 1 year of age. Due to locating in the diaper region, ulceration, infection and hemorrhage may complicate. Using local zincoxide emolients and frequent changing diapers may prevent ulceration. According to the occurred symptoms medical or surgical treatment may be required so early diagnosis and treatment depending to the invasion is crucial. A male patient was applied to the hospital due to scrotal mass and hyperemia and was diagnosed with scrotal hemangioma without intrascrotal invasion by ultrasound. Local management with zinc-oxide emolients, frequent changing diaper and applying to the hospital in the presence of bleeding or infection were advised. There were no complications and change in the size of the lesion in the 12th months of follow-up due to appropriate management in the primary care health center.

Keywords: Scrotum, hemangioma,infantile.

Selcen Yaroğlu Kazancı, Neslihan Özkul Sağlam. Four-month-old baby boy with scrotal capillary hemangioma. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(4): 209-212
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale