ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 20 (4)
Cilt: 20  Sayı: 4 - 2016
HABER
1.
‘One for All, All for One’: SoMaMFyC Konferansı ve Değişim Programı Madrid 2016
‘One for All, All for One’: SoMaMFyC Conference and Exchange Programme Madrid 2016
Saliha Şahin
Sayfa 0

KLINIK MAKALE
2.
Yeni sayımızda yine önemli çalışmalar var!
There are important research in our new issue again
Ümit Aydoğan
doi: 10.15511/tahd.16.04127  Sayfalar 127 - 128
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Yaşlılarda sağlıklı yaşam tarzının yaşam kalitesi üzerine etkileri
The effects of healthy lifestyle on the quality of life among elderly
Fikriye Yilmaz, Çağla Çağlayan
doi: 10.15511/tahd.16.04129  Sayfalar 129 - 140

4.
Aile hekimliği uygulamasıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuru sebeplerinde olan değişiklikler
Changes in causes of admission to tertiary health care center with family medicine implementation
Yıldız Atadağ, Abdulkadir Aydın, Didem Kaya, Hatice Dilber Köşker, Fatih Başak, Sema Uşak
doi: 10.15511/tahd.16.04141  Sayfalar 141 - 151

5.
Ergen danışma merkezine başvuranların Beck Depresyon Ölçeği ve CES Depresyon Ölçeği ile değerlendirilmesi
Assessing adolescents admitting to adolescent counseling & health center with Beck Depression Scale and CES Depression Scale
Berk Geroğlu, Haluk Mergen, Bakiye Nurdan Tekgül, Fikret Merter Alanyalı
doi: 10.15511/tahd.16.04152  Sayfalar 152 - 160

OLGU SUNUMU
6.
Steril piyüri ile gelen pediyatrik hastada üriner sistem tüberkülozu
Tuberculosis of the urinary tract in a pediatric patient presenting with sterile pyuria
Hatice Dülek, Işık Gönenç, Mebrure Yazıcı, Zeynep Tuzcular Vural
doi: 10.15511/tahd.16.04161  Sayfalar 161 - 163

LookUs & Online Makale