ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - 2017
KLINIK MAKALE
1.
Dergimiz 20. yılında varlığını kaliteli yayınlarla sürdürüyor
Our journal continues its presence with quality publications in the 20th year
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.17.00101  Sayfa 1
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Ankara ilindeki ergenlerde riskli davranışların sıklığı, dağılımı
Prevalence, distribution and influencing factors of risky behaviour in Ankara
Fadime Özge Çavuş, Umut Yücel Çavuş, Süleyman Görpelioğlu
doi: 10.15511/tahd.17.00102  Sayfalar 2 - 16

3.
Oral antidiyabetik ilaç kullanan tip 2 diyabetli hastalarda homosistein düzeyleri ve homosistein yüksekliği ile ilişkili faktörler
Homocysteine levels and related factors with high homocystein levels in type 2 diabetes mellitus patients taking oral antidiabetic medication
Rüştü Kaya, Didem Sunay, Ziynet Alphan Üç, Yalçın Aral, Mehmet Ali Akkuş
doi: 10.15511/tahd.17.00117  Sayfalar 17 - 25

4.
Kilo konuşmalarının psikolojik faktörler üzerindeki etkisi: Pilot çalışma
Effects of the fat talk on psychological factors: Pilot study
Tuğrul Karaköse, Buse Baykara
doi: 10.15511/tahd.17.00126  Sayfalar 26 - 33

DERLEME
5.
Sentetik kannabinoidler: Yeni nesil esrar
Synthetic cannabinoids: A new generation marihuana
Pınar Efeoğlu Özşeker, Aybike Dip, Nebile Dağlıoğlu, Mete Korkut Gülmen
doi: 10.15511/tahd.17.00134  Sayfalar 34 - 40

OLGU SUNUMU
6.
Warfarine bağlı nadir bir komplikasyon; geç başlangıçlı warfarin ilişkili deri nekrozu
A rare complication of warfarin: late onset warfarin induced skin necrosis
Yakup Alsancak, Serkan Sivri, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
doi: 10.15511/tahd.17.00141  Sayfalar 41 - 43

7.
Sigara bırakma tedavisi sırasında Bupropion Hcl’e bağlı gelişen serum hastalığı benzeri reaksiyon: Olgu sunumu
Serum Sickness-Like reaction developed due to Bupropion Hcl during smoking cessation therapy: Case Report
Ruhuşen Kutlu, M. Merve Karademirci, Tuğba Kahraman Denizhan
doi: 10.15511/tahd.17.00144  Sayfalar 44 - 48

LookUs & Online Makale