ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Dergimiz 20. yılında varlığını kaliteli yayınlarla sürdürüyor [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(1): 1-1 | DOI: 10.15511/tahd.17.00101

Dergimiz 20. yılında varlığını kaliteli yayınlarla sürdürüyor

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Our journal continues its presence with quality publications in the 20th year

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. Our journal continues its presence with quality publications in the 20th year. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(1): 1-1
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale