ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Sentetik kannabinoidler: Yeni nesil esrar [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(1): 34-40 | DOI: 10.15511/tahd.17.00134

Sentetik kannabinoidler: Yeni nesil esrar

Pınar Efeoğlu Özşeker1, Aybike Dip1, Nebile Dağlıoğlu2, Mete Korkut Gülmen3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Uzm. Dr., Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Doç. Dr., Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana

Sentetik kannabinoidleri içeren ürünlerin istismarı son zamanların fenomeni olmuştur. “Bitkisel tütsü” olarak reklamı yapılan bu ürünler “ Spice, K2, Super Nova, Yucatan Fire, Diamond ve Cloud 9? gibi çeşitli isimler adı altında internette, tekel dükkanlarında ve aktarlarda satılmaktadır. Sentetik kannabinoidler fonksiyonel olarak tetrahidrokannabinol (THC)’e benzemekte ve sigara gibi içildiğinde marihuananın (esrarın) etkisini taklit etmektedir. Ancak, bu ürünlerin çoğu THC’den daha güçlüdür ve daha büyük bir sağlık riski oluşturur. Kısa dönem bilinç kaybı, paranoid hallüsinasyon, solgunluk, titreme ve çarpıntı ortak semptomlarıdır. Sentetik kannabinoidlerin en az biri kanserojenik potansiyele sahip olabilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yetişkinler ve gençler arasında sentetik kannabinoid kullanımının popülaritesindeki hızlı büyüme ciddidir. Bu maddelerden bazıları Erken Uyarı Sistemine göre 2010 yılından itibaren ülkemizde yasaklanan maddeler listesine alınmıştır. Hukuk güçleri tarafından yasal kısıtlılığının olmaması ve elde edilebilir bir ücrette olmasından dolayı tercih edilmektedir. Bu maddelerin kimyasal yapıları yeni ve hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu yüzden rutin ilaç izleme analizlerinde bu maddeleri tespit etmek zordur. Bu çalışmada sentetik kannabinoidlere genel bir bakış açısını sunma amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adli Toksikoloji; Marihuana; Sentetik Kannabinoid; Analiz

Synthetic cannabinoids: A new generation marihuana

Pınar Efeoğlu Özşeker1, Aybike Dip1, Nebile Dağlıoğlu2, Mete Korkut Gülmen3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Uzm. Dr., Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Doç. Dr., Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana

Abuse of products containing synthetic cannabinoids has become a recent concern. Advertised as “herbal incense”, these products are sold at smoke or head shops and over the internet under a variety of names such as “Spice, K2, Super Nova, Yucatan Fire, Diamond and Cloud 9”. Synthetic cannabinoids are functionally similar to tetrahydrocannabinol (THC) and mimic the effects of marijuana when smoked. However, many of them are stronger than THC and pose a greater health risk. Short-term loss of consciousness, paranoid hallucinations, pallor, tremors and seizures are common symptoms. At least of synthetic cannabinoids may have carsinogenic potential. The rapid growth in popularity of synthetic cannabinoid use among teens and adults is of serious in our country as all of the world. Some of these compounds were taken the list of prohibited substances in our country since 2010 according to the Early Warning System (EWS). They are preferred because of having an affordable price and no banning by law-enforcement. Formulations of these compound are new and rapidly evolving. For this reason, there is no a common mass or ultraviolet library of synthetic cannabinoids. It is difficult to detect and identify because they do not show cross-reactivity in drug test assays. In this study we aimed to present a general approach to synthetic cannabinoids.

Keywords: Forensic Toxicology; Marijuana; Synthetic Cannabinoids; Analysis

Pınar Efeoğlu Özşeker, Aybike Dip, Nebile Dağlıoğlu, Mete Korkut Gülmen. Synthetic cannabinoids: A new generation marihuana. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(1): 34-40
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale