ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2019
KLINIK MAKALE
1.
Dergimizin yeni cildi ve ilk sayısı
The new volume of our magazine and first issue
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.187.00101  Sayfa 1
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Birinci basamakta yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı: Bir kırsal alan örneği
Multiple drug use in elderly in primary care: An example of rural field
Raziye Şule Gümüştakım, Duygu Ayhan Başer
doi: 10.15511/tahd.19.00102  Sayfalar 2 - 8

OLGU SUNUMU
3.
Postpartum dönemdeki annelerin emzirme ve anne sütünün önemi hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi
Postpartum evaluation of the mothers’ knowledge about breastfeeding and the importance of breast milk
Selin Çakmak, Ayşe Seda Demirel Dengi
doi: 10.15511/tahd.19.00009  Sayfalar 9 - 19

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Aile hekimliğine başvuran bireylerde tip 2 diyabet risk düzeyinin belirlenmesi
Determination of type 2 diabetes risk levels in individuals applying to family medicine
Ercan Kulak, Berrin Berber, Hasan Temel, Sena Nur Kutluay, Murathan Yıldırım, Fatıma Nilay Dedeoğlu, Serap Çifçili, Dilşat Save
doi: 10.15511/tahd.19.00120  Sayfalar 20 - 30

DERLEME
5.
Güncel kılavuzlar ışığında dislipidemi yönetiminin ilk basamağı: Yaşam tarzı değişiklikleri
First step in dyslipidemia management: Lifestyle modifications according to up-to-date guidelines
Mehmet Göktuğ Kılınçarslan, Erkan Melih Şahinoğlu
doi: 10.15511/tahd.19.00131  Sayfalar 31 - 40

OLGU SUNUMU
6.
Aile hekimliği polikliniğine başvuran bir B12 eksikliği vakası
A Case of B12 Deficiency Diagnosed at a Primary Care Outpatient Clinic
Tuğba Yazan Şahan, Berna Erdoğmuş Mergen, Kurtuluş Öngel
doi: 10.15511/tahd.19.00142  Sayfalar 42 - 45

7.
Çocukta atipik klinik görünümlü herpes zoster enfeksiyonu: Bir olgu sunumu
Atypical clinical manifestation of herpes zoster infection of a child: A case report
Bade Ertürk Arık, Selçuk Mıstık, Nurten Özmen, Ferhat Arık
doi: 10.15511/tahd.19.00146  Sayfalar 46 - 49

LookUs & Online Makale