ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Güncel kılavuzlar ışığında dislipidemi yönetiminin ilk basamağı: Yaşam tarzı değişiklikleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 31-40 | DOI: 10.15511/tahd.19.00131

Güncel kılavuzlar ışığında dislipidemi yönetiminin ilk basamağı: Yaşam tarzı değişiklikleri

Mehmet Göktuğ Kılınçarslan1, Erkan Melih Şahinoğlu1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.B.D., Çanakkale

Kardiyovasküler hastalıklar, dünyada ölümün başlıca sebebi olup, dislipideminin bu hastalıklar için neredeyse bir önkoşul olması dislipidemi yönetimini oldukça önemli hale getirmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri, dislipidemi yönetiminin en önemli basamağıdır. Yaşam tarzı değişikliklerini; diyet, alkol tüketimi, sigara bırakma, egzersiz ve fiziksel aktivite ve kilo verme alt başlıkları altında değerlendirmek uygun bir yaklaşım olacaktır. Yaşam tarzı değişiklikleri, bir dislipidemi olgusunda ilk uygulanması gereken eylemdir. Dislipidemi yönetimi hakkında farklı ülkelerde ve farklı kuruluşlarca birçok kılavuz yayımlanmıştır. Kılavuzlarda yer alan birçok konuda ortak nokta bulunsa da önerilerin kaynağının bilimsel çalışmalar olmasına rağmen yorumlamadaki farklılıklardan dolayı ihtilaflı konular da mevcuttur. İhtilaflı konuların özellikle yaşam tarzı değişikliklerinde yoğunlaştığı görülür, çünkü bu alanda güçlü ve kesin sonuçlar veren çalışmalar yapmak oldukça zordur. Özellikle günümüzde bu ihtilaflı konulardan çıkar sağlamaya çalışanlar olması daha fazla kafa karışıklığına neden olmaktadır. Bu derlemenin amacı, dislipidemi yönetimindeki bazı önemli hususlar hakkında kısa bilgiler verdikten sonra güncel kılavuzların yaşam tarzı değişiklikleri hakkındaki önerilerini değerlendirmektir

Anahtar Kelimeler: dislipidemi, yaşam tarzı değişikliği, kılavuzlar

First step in dyslipidemia management: Lifestyle modifications according to up-to-date guidelines

Mehmet Göktuğ Kılınçarslan1, Erkan Melih Şahinoğlu1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.B.D., Çanakkale

Dyslipidemia is almost a prerequisite for cardiovascular diseases that is main cause of death in the world. So, management of dyslipidemia become an important situation. Life style changes are the most important step in dyslipidemia management. It would be appropriate to intervene the lifestyle modification under the sub-headings of diet, alcohol consumption, smoking cessation, exercise and physical activity and weight reduction. Lifestyle modification is the first action to be taken in the case of dyslipidemia. Many guidelines have been published about dyslipidemia management in different countries by different organizations. For many suggestions, there are consensus in these different guidelines but there are also controversial issues. Although all suggestions based on scientific evidence, these controversies arise from differences in interpretation of evidences. Controversies are particularly concentrated in lifestyle modifications because it is quite difficult to conduct studies that give strong and precise results in this area. Nowadays,especially those who are trying to make profit from these controversial issues cause more confusion. The purpose of this review is to evaluate lifestyle modification suggestions of current guidelines after giving brief information on some important points in the management of dyslipidemia.

Keywords: dyslipidemias, lifestyle modification, guidelines

Mehmet Göktuğ Kılınçarslan, Erkan Melih Şahinoğlu. First step in dyslipidemia management: Lifestyle modifications according to up-to-date guidelines. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 31-40
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale