ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Dergimizin yeni cildi ve ilk sayısı [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 1-1 | DOI: 10.15511/tahd.187.00101

Dergimizin yeni cildi ve ilk sayısı

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


The new volume of our magazine and first issue

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. The new volume of our magazine and first issue. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 1-1
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale