ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 23 (4)
Cilt: 23  Sayı: 4 - 2019
KLINIK MAKALE
1.
Dergimizin yeni sayısı ve dikkat çeken yazılar
New issue of our journal and outstanding articles
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.19.00439  Sayfalar 139 - 140
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Tıp eğitiminin ruhsal hastalıklara yönelik tutumlara etkisi
The impact of medical education towards attitudes on mental disorders
Berker Duman, Burçin Çolak, Sueda Nur Özdemir, Necati Serhat Özkasap, İrem Sanem Sabahi, Mehmet Bahadır Şahinoğlu, Didar Taşçı, Mustafa Mert Tatar, Canan Ünalp, İrem Kar, Hakan Kumbasar
doi: 10.15511/tahd.19.00441  Sayfalar 141 - 149

3.
Yaşlıların yaşadıkları ortamlara göre yaşam kalitesi ve geriatrik depresyon ölçeği sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the results of life quality and geriatric depression scale results according to the environments of the elders
Kamil Serin, Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak
doi: 10.15511/tahd.19.00450  Sayfalar 150 - 156

4.
Hemşirelik hizmetlerinde çalışanların aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı bağışıklık durumlarının araştırılması
The immunity of nursing services providers against vaccine-preventable diseases
Buğu Usanma Koban, Mehmet Taşkın Egici, Müge Özgül, Muhammed Mustafa Yıldız, Hilal Özkaya, Emine Zeynep Tuzcular Vural
doi: 10.15511/tahd.19.00457  Sayfalar 157 - 164

DERLEME
5.
Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde ‘Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri’ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi
‘Educational Family Health Centers’ in Family Medicine Resident Training Experience of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital
Mehmet Taşkın Egici, Yağmur Gökseven, Güzin Zeren Öztürk, Elif Serap Esen, Dilek Toprak
doi: 10.15511/tahd.19.00465  Sayfalar 165 - 175

6.
Emzirme döneminde ilaç kullanımı
Medication use during breastfeeding
Yusuf Cem Kaplan, Nusret Uysal, Elif Keskin Arslan, Selin Acar, Cemre Harvey
doi: 10.15511/tahd.19.00476  Sayfalar 176 - 185

OLGU SUNUMU
7.
Flurbiprofene bağlı tek taraflı perioküler kanama: Nadir bir ilaç yan etkisi
Unilateral periocular hemorrhage caused by flurbiprofen: A rare drug side effect
Zeyneb İrem Yüksel Sanduz, Aclan Özder
doi: 10.15511/tahd.19.00486  Sayfalar 186 - 190

LookUs & Online Makale