ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

4.
Yayın Kuralları
Instructions for Authors

Sayfalar VII - VIII

5.
Editörden
Editorial

Sayfa IX

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
6.
Okul Çağı Çocuklarında Obezite, Hipertansiyon ve Anemi Sıklığı: Bir Aile Sağlığı Merkezinden Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma
The Frequency of Obesity, Hypertension, and Anemia in School-Aged Children: A Retrospective Cross-Sectional Study from a Family Health Center
Selin Ay Akdağ, Melike Mercan Başpınar, Okcan Basat
doi: 10.5222/tahd.2021.63935  Sayfalar 69 - 75

7.
Yaşlılarda Kronik Ağrı Durumu ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Chronic Pain and Affecting Factors in the Elderly
Önder Sezer, Duygu Devran, Hamdi Nezih Dagdeviren
doi: 10.5222/tahd.2021.92400  Sayfalar 76 - 83

8.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Anksiyete Düzeyleri ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Health Anxiety Levels and Healthy Lifestyle Behaviors of Çukurova University Medical Faculty Students
Özge Orhan Özgül, Esra Saatci
doi: 10.5222/tahd.2021.69775  Sayfalar 84 - 90

9.
Tıpta Uzmanlık Sınavı Dershanesine Devam Eden Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Anksiyete ve Mesleki Kaygı Düzeyi
Anxiety and Occupational Anxiety Level of Final Year Medical Students Who Attend a Course for Medical Board Exam
Sunay Kocabaş, Süleyman Ersoy, Ayşe Hilal Ersoy, Emin Pala
doi: 10.5222/tahd.2021.39974  Sayfalar 91 - 101

OLGU SUNUMU
10.
Aile Sağlığı Merkezinde Tespit Edilen Bir Orf Olgusunun Takip ve Tedavisi
Follow-up and Treatment of an Orf Case Diagnosed at a Family Health Center
Levent Çevik, Murat Ozturk
doi: 10.5222/tahd.2021.30502  Sayfalar 102 - 104

LookUs & Online Makale