ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 8 (4)
Cilt: 8  Sayı: 4 - 2004
1.
Doğum Sonrası Aile Planlaması Danışmanlığı ve Sonuçları
POSTPARTUM FAMILY PLANNING COUNSELLING AND RESULTS
E. Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Nurettin Aka, Gültekin Köse
Sayfalar 153 - 156
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Liseli Adolesanlarda Problem Paylaşımı
PROBLEM SHARING OF THE ADOLESCENTS IN HIGH SCHOOL
Dilek Toprak, Selçuk Mıstık, Nurhan Doğan
Sayfalar 157 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Yasal Tahliye Sonrası Seçilen Kontraseptif Yöntemler ve Gelişen Komplikasyonlar
METHODS OF CONTRACEPTION CHOSEN AND COMPLICATIONS EXPERIENCED AFTER FIRST TRIMESTER ABORTION
E. Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Gültekin Köse, Nurettin Aka
Sayfalar 162 - 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Yaşlılarda Fonksiyonel Kayıplara Yaklaşım
MANAGEMENT OF FUNCTIONAL IMPAIRMENT IN THE ELDERLY
Serap Çifçili, Pemra C. Ünalan
Sayfalar 166 - 173
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Ense Kalınlığı ile Down Sendromu Taraması
SCREENING DOWN SYNDROME WITH NUCHAL TRANSLUCENCY
Elif Esra Uyar, Hüsnü Gökaslan, Zehra Neşe Kavak
Sayfalar 174 - 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Sigara İçme Davranışında Cinsiyet Farkı ve Nikotinin Temel Etki Mekanizmaları
SEX DIFFERENCE IN SMOKING BEHAVIOR AND THE BASIC MECHANISM OF THE NICOTINE EFFECTS
Y. Hakan Doğan
Sayfalar 177 - 182
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
TAHUD Yeterlilik Kurulu

Sayfalar 183 - 184
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale