ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Ense Kalınlığı ile Down Sendromu Taraması [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 174-176

Ense Kalınlığı ile Down Sendromu Taraması

Elif Esra Uyar1, Hüsnü Gökaslan2, Zehra Neşe Kavak3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Asistan Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Ense kalınlığı, 1. trimester tarama testi, Down sendromu

SCREENING DOWN SYNDROME WITH NUCHAL TRANSLUCENCY

Elif Esra Uyar1, Hüsnü Gökaslan2, Zehra Neşe Kavak3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Asistan Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Keywords: Nuchal thickness, first trimester screening test, Down syndrome

Elif Esra Uyar, Hüsnü Gökaslan, Zehra Neşe Kavak. SCREENING DOWN SYNDROME WITH NUCHAL TRANSLUCENCY. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 174-176
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale