ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişen akut selim çocukluk çağı miyoziti [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(4): 184-186 | DOI: 10.2399/tahd.11.184

Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişen akut selim çocukluk çağı miyoziti

Halil Akbulut1, Ümit Aydoğan2, Servet Yüksel3, Serkan Dilmen4, Orhan Çınar5, Mustafa Arduç6, Oktay Sarı2, Tunga Altunbulak6, Kenan Sağlam7
14. Ana Jet Üs Aile Hekimliği Servisi, Aile Hekimliği Uzmanı, Ankara
2GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yrd. Doç. Dr., Ankara
3GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi, Asistan Dr., Ankara
4GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Acil Tıp Uzmanlık Öğrencisi, Asistan Dr., Ankara
5GATA Acil Tıp Anabilim Dalı, Acil Tıp Uzmanı, Yrd. Doç. Dr., Ankara
64. Ana Jet Üs Aile Hekimliği Servisi, Pratisyen Dr., Ankara
7GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Prof.Dr., Ankara

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, çocuk, miyozit.

Acute benign myositis following upper respiratory tract infection in childhood

Halil Akbulut1, Ümit Aydoğan2, Servet Yüksel3, Serkan Dilmen4, Orhan Çınar5, Mustafa Arduç6, Oktay Sarı2, Tunga Altunbulak6, Kenan Sağlam7
14. Ana Jet Üs Aile Hekimliği Servisi, Aile Hekimliği Uzmanı, Ankara
2GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yrd. Doç. Dr., Ankara
3GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi, Asistan Dr., Ankara
4GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Acil Tıp Uzmanlık Öğrencisi, Asistan Dr., Ankara
5GATA Acil Tıp Anabilim Dalı, Acil Tıp Uzmanı, Yrd. Doç. Dr., Ankara
64. Ana Jet Üs Aile Hekimliği Servisi, Pratisyen Dr., Ankara
7GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Prof.Dr., Ankara

Keywords: Infection, child, myositis.

Halil Akbulut, Ümit Aydoğan, Servet Yüksel, Serkan Dilmen, Orhan Çınar, Mustafa Arduç, Oktay Sarı, Tunga Altunbulak, Kenan Sağlam. Acute benign myositis following upper respiratory tract infection in childhood. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(4): 184-186
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale