ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 1997
1.
A’DAN G’YE HEPATİT VİRÜSLERİNE BİR BAKIŞ
A REVIEW OF HEPATITIS VIRUSES FROM A TO G
Sebati Özdemir, Abdullah Sonsuz
Sayfalar 133 - 138
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
EPİSTAKSİS
EPISTAXIS
Mehmet Ömür
Sayfalar 139 - 142
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
MEME KİTLELERİNİN ARAŞTIRILMASINDA BİRİNCİ BASAMAĞIN YERİ *
THE ROLE OF PRIMARY CARE IN THE INVESTIGATION OF BREAST MASSES
Aylin Gündoğmuş, Yenal Dündar, Süleyman Görpelioğlu
Sayfalar 143 - 147
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİYON YÖNETİMİ*
HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE
Okay Başak, Hulki Meltem Sönmez, Erdoğan Payza
Sayfalar 148 - 152
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
MENOPOZ ÖNCESİ BİLATERAL OOFEREKTOMİNİN ERKEN DÖNEMDE LİPİD VE LİPOPROTEİN DEĞERLERİNE ETKİSİ
THE SHORT-TERM EFFECTS OF BILATERAL OOPHORECTOMY ON SERUM LIPID AND LIPOPROTEIN VALUES IN PREMENOPAUSAL WOMEN
Nurettin Aka, E. Zeynep Tuzcular Vural, Serhat Dinlemez, Sharareh Zayer, Eşref Yazıcıoğlu
Sayfalar 153 - 156
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
RAHİM İÇİ ARACA BAĞLI MENORAJİDE PROSTAGLANDİN İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİSİ *
THE EFFECT OF PROSTAGLANDIN INHIBITORS IN INTRAUTERINE DEVICE INDUCED MENORRHAGIA
E. Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Eşref Yazıcıoğlu, Rauf Özarsan
Sayfalar 157 - 159
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
YENİ DOĞANLARDA FENİLKETONÜRİ, GALAKTOZEMİ VE BİOTİNİDAZ EKSİKLİĞİ TARAMASI VE ÖNEMİ
NEWBORN SCREENING FOR PHENYLKETONURIA, GALACTOSEMIA AND BIOTINIDASE DEFICIENCY
Okşan Koçkar Erdoğan, E.Zeynep Tuzcular Vural, Ayça Vitrinel, Doğan Çorbacıoğlu
Sayfalar 160 - 162
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
YENiDOĞANIN PROGNOZUNUN TAYİNİNDE ÜRİK ASİDİN DEĞERİ: NORMAL VE PREEKLAMPTİK GEBELİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI.
SERUM URIC ACID AS A PROGNOSTIC PARAMETER FOR FETAL OUTCOME: COMPARISON OF NORMAL PREGNANCIES AND GESTOSIS
A.Neslihan Elbüken, E.Zeynep Tuzcular Vural, Nurettin Aka, Mithat Ayırtman
Sayfalar 163 - 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
YATILI OKUL EĞİTİMİNİN İŞİTME ÖZÜRLÜLERİN RUH DURUMLARINA ETKİLERİ
THE PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF RESIDENTIAL SCHOOL ON HEARING-IMPAIRED/DEAF STUDENTS
Yaşar Tatar, Murat D. Çekin, Selda Uzun
Sayfalar 166 - 169
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
BEDENSEL HASTALIKLARDA ANKSİYETE.
ANXIETY IN PHYSICAL DISEASES
Hayati Bıyık, Haluk Çağlayaner
Sayfalar 170 - 173
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
ORAL KONTRASEPSİYONDA YENİLİKLER
WHAT’S NEW IN ORAL CONTRACEPTION
E. Zeynep Tuzcular Vural
Sayfalar 174 - 180
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
AİLE DİNAMİKLERİ*
FAMILY DYNAMICS
Okay Başak
Sayfalar 181 - 186
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
13.
Editöre Mektup

Sayfalar 187 - 188
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale