ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
MEME KİTLELERİNİN ARAŞTIRILMASINDA BİRİNCİ BASAMAĞIN YERİ * [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 143-147

MEME KİTLELERİNİN ARAŞTIRILMASINDA BİRİNCİ BASAMAĞIN YERİ *

Aylin Gündoğmuş1, Yenal Dündar2, Süleyman Görpelioğlu3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, eğitim, meme kitleleri,tanısal işlemler

THE ROLE OF PRIMARY CARE IN THE INVESTIGATION OF BREAST MASSES

Aylin Gündoğmuş1, Yenal Dündar2, Süleyman Görpelioğlu3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Primary medical care, education, breast mass, diagnostic procedures

Aylin Gündoğmuş, Yenal Dündar, Süleyman Görpelioğlu. THE ROLE OF PRIMARY CARE IN THE INVESTIGATION OF BREAST MASSES. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 143-147
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale