ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
MENOPOZ ÖNCESİ BİLATERAL OOFEREKTOMİNİN ERKEN DÖNEMDE LİPİD VE LİPOPROTEİN DEĞERLERİNE ETKİSİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 153-156

MENOPOZ ÖNCESİ BİLATERAL OOFEREKTOMİNİN ERKEN DÖNEMDE LİPİD VE LİPOPROTEİN DEĞERLERİNE ETKİSİ

Nurettin Aka1, E. Zeynep Tuzcular Vural2, Serhat Dinlemez1, Sharareh Zayer3, Eşref Yazıcıoğlu4
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Başasistanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
4Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Bilateral ooferektomi, lipid, lipoprotein, kardiyovasküler hastalıklar

THE SHORT-TERM EFFECTS OF BILATERAL OOPHORECTOMY ON SERUM LIPID AND LIPOPROTEIN VALUES IN PREMENOPAUSAL WOMEN

Nurettin Aka1, E. Zeynep Tuzcular Vural2, Serhat Dinlemez1, Sharareh Zayer3, Eşref Yazıcıoğlu4
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Başasistanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
4Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: Bilateral ooforectomy, lipids, lipoproteins, cardiovascular diseases.

Nurettin Aka, E. Zeynep Tuzcular Vural, Serhat Dinlemez, Sharareh Zayer, Eşref Yazıcıoğlu. THE SHORT-TERM EFFECTS OF BILATERAL OOPHORECTOMY ON SERUM LIPID AND LIPOPROTEIN VALUES IN PREMENOPAUSAL WOMEN. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 153-156
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale