ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİYON YÖNETİMİ* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 148-152

BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİYON YÖNETİMİ*

Okay Başak1, Hulki Meltem Sönmez2, Erdoğan Payza3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Merkez 1 No’lu Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, hipertansiyon yönetimi, birinci basamak

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE

Okay Başak1, Hulki Meltem Sönmez2, Erdoğan Payza3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Merkez 1 No’lu Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim

Keywords: Hypertension, hypertension management, primary care

Okay Başak, Hulki Meltem Sönmez, Erdoğan Payza. HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 148-152
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale