ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 12 (4)
Cilt: 12  Sayı: 4 - 2008
STE
1.
El enfeksiyonları
Hand infections
Mahmut Kömürcü, Mustafa Kürklü
doi: 10.2399/tahd.08.177  Sayfalar 177 - 184
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Birinci basamakta acil sağlık hizmetleri: Tanımlayıcı çalışma
Emergency health care in primary health care settings: a descriptive study
Tamer Edirne, Burçak Atmaca, Dilek Kuşaslan Avcı, Gürol Zırhlıoğlu
doi: 10.2399/tahd.08.185  Sayfalar 185 - 192
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Birinci basamakta eksik hasta kayıtları: Kesitsel bir çalışma
Inadequate health records in primary care: a cross-sectional study
Tamer Edirne, Gürol Zırhlıoğlu
doi: 10.2399/tahd.08.193  Sayfalar 193 - 197
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Aile hekimliği polikliniğinde dispeptik hastalarda Helicobacter pylori sıklığı
Prevalence of Helicobacter pylori among dyspeptic patients in family medicine outpatient clinic
Ahmet Ferit Erdoğan, İnci Turan, Çiğdem Gereklioğlu, Kutlu Abacı
doi: 10.2399/tahd.08.198  Sayfalar 198 - 202
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
İstanbul Kartal bölgesinde okul öncesi çocuklarda asemptomatik A grubu beta hemolitik streptokok taşıyıcılığı
Asymptomatic carriage of group A beta-hemolytic streptococcus among preschool children in Kartal, Istanbul
İsmet Tamer, Ayşen Fenercioğlu, Reşat Dabak
doi: 10.2399/tahd.08.203  Sayfalar 203 - 206
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Attention deficit hyperactivity disorder
Elif Deniz, Didem Behice Öztop, Selçuk Mıstık
doi: 10.2399/tahd.08.207  Sayfalar 207 - 212
Makale Özeti |Tam Metin PDF

TIP TARIHI
7.
Hekim ve patron
Physician and the patron
Haluk Çağlayaner
doi: 10.2399/tahd.08.213  Sayfalar 213 - 215
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
8.
Birinci basamak için gastroenteroloji ve ESPCG kuruluşunun tanıtımı

doi: 10.2399/tahd.08.216  Sayfalar 216 - 218
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale