ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 207-212 | DOI: 10.2399/tahd.08.207

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Elif Deniz1, Didem Behice Öztop2, Selçuk Mıstık3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Asistanı, Dr., Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Kayseri

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, tanı kriterleri, tedavi.

Attention deficit hyperactivity disorder

Elif Deniz1, Didem Behice Öztop2, Selçuk Mıstık3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Asistanı, Dr., Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Kayseri

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, diagnostic criteria, treatment.

Elif Deniz, Didem Behice Öztop, Selçuk Mıstık. Attention deficit hyperactivity disorder. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 207-212
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale