ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Birinci basamakta eksik hasta kayıtları: Kesitsel bir çalışma [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 193-197 | DOI: 10.2399/tahd.08.193

Birinci basamakta eksik hasta kayıtları: Kesitsel bir çalışma

Tamer Edirne1, Gürol Zırhlıoğlu2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksek Okulu Biyoistatistik Bölümü, Yard. Doç. Dr., Van

Anahtar Kelimeler: Hasta kayıt, birinci basamak, aile hekimliği, sağlık ocağı.

Inadequate health records in primary care: a cross-sectional study

Tamer Edirne1, Gürol Zırhlıoğlu2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksek Okulu Biyoistatistik Bölümü, Yard. Doç. Dr., Van

Keywords: Health records, primary care, family medicine, health center.

Tamer Edirne, Gürol Zırhlıoğlu. Inadequate health records in primary care: a cross-sectional study. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 193-197
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale