ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Hekim ve patron [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 213-215 | DOI: 10.2399/tahd.08.213

Hekim ve patron

Haluk Çağlayaner1
Modern Eğitim Fen Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Hekim ve iktidar.

Physician and the patron

Haluk Çağlayaner1
Modern Eğitim Fen Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul

Keywords: Physician and the political power.

Haluk Çağlayaner. Physician and the patron. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 213-215
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale