ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Birinci basamakta acil sağlık hizmetleri: Tanımlayıcı çalışma [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 185-192 | DOI: 10.2399/tahd.08.185

Birinci basamakta acil sağlık hizmetleri: Tanımlayıcı çalışma

Tamer Edirne1, Burçak Atmaca2, Dilek Kuşaslan Avcı2, Gürol Zırhlıoğlu4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Arş. Gör., Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Arş. Gör., Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Van Meslek Yüksek Okulu, Biyoistatistik Bölümü, Yard. Doç. Dr., Van

Anahtar Kelimeler: Acil sağlık hizmetleri, aile hekimliği, ICPC–2-R, mesai dışı sağlık hizmetleri.

Emergency health care in primary health care settings: a descriptive study

Tamer Edirne1, Burçak Atmaca2, Dilek Kuşaslan Avcı2, Gürol Zırhlıoğlu4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Arş. Gör., Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Arş. Gör., Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Van Meslek Yüksek Okulu, Biyoistatistik Bölümü, Yard. Doç. Dr., Van

Keywords: Emergency health care, family practice, ICPC-2-R, out of hours health services.

Tamer Edirne, Burçak Atmaca, Dilek Kuşaslan Avcı, Gürol Zırhlıoğlu. Emergency health care in primary health care settings: a descriptive study. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 185-192
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale