ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 16 (4)
Cilt: 16  Sayı: 4 - 2012
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Bilim... Araştırma… Dergimiz…
Science... Research... Our Journal…
Dilek Güldal
doi: 10.2399/tahd.12.155  Sayfalar 155 - 156
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Aile hekimliğinde grip ve grip aşısı: Bilmek uygulama için yeterli mi?
Influenza and influenza vaccine in family practice: is knowledge sufficient for practice?
Meral Akçay Ciblak, Neşe Nohutçu, İlhan Gürbüz, Selim Badur, Dilek Güldal
doi: 10.2399/tahd.12.92005  Sayfalar 157 - 163
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Bir kene çıkartma mesleksel beceri dersi: Program geliştirme ve değerlendirme
A tick removal procedural skills lesson: program development and evaluation
Murat Hökelek, Bektaş Murat Yalçın, Hacı Ömer Tontuş
doi: 10.2399/tahd.12.46330  Sayfalar 164 - 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
İlk kez tanı konan kolorektal kanser hastalarının epidemiyolojik özellikleri
The epidemiological features of the newly onset colorectal cancer patients
Erkan Turan, Bektaş Murat Yanlış, İdris Yücel, Mustafa Ünal
doi: 10.2399/tahd.25744  Sayfalar 169 - 177
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
5.
Asemptomatik akut aort diseksiyonu: Sessiz tehlike
Asymptomatic acute ascending aortic dissection: silent danger
Halil İbrahim Erdoğan, Oğuzhan Yıldırım, Enes Elvin Gül, Hakan Akıllı
doi: 10.2399/tahd.12.09609  Sayfalar 178 - 180
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Aile Hekimliğinin akademik katkısı Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İzmir, Türkiye
Family Medicine’s academic contributions Family Medicine Research Days, İzmir, Turkey
Tom Freeman
doi: 10.2399/tahd.12.181  Sayfalar 181 - 198
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Aile Hekimliği

Sayfa 199
Makale Özeti

HABER
8.
EURACT 2012 sonbahar dönemi konsey toplantısı Adana’da yapıldı.

Sayfalar 200 - 201
Makale Özeti

9.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Aile Hekimliği Uzmanları.

Sayfa 202
Makale Özeti

10.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Cilt 16 (2012) Hakem Dizini

Sayfa 203
Makale Özeti

11.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Cilt 16 (2012) Konu Dizini

Sayfalar 204 - 205
Makale Özeti

LookUs & Online Makale