ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile Hekimliğinin akademik katkısı Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İzmir, Türkiye [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 181-198 | DOI: 10.2399/tahd.12.181

Aile Hekimliğinin akademik katkısı Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İzmir, Türkiye

Tom Freeman1
Family Medicine, Schulich School of Medicine and Dentistry Western University, London, Ontario, Canada

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, bütüncül tıp, araştırma öncelikleri.

Family Medicine’s academic contributions Family Medicine Research Days, İzmir, Turkey

Tom Freeman1
Family Medicine, Schulich School of Medicine and Dentistry Western University, London, Ontario, Canada

Keywords: Family practice, holistic medicine, research priorities.

Tom Freeman. Family Medicine’s academic contributions Family Medicine Research Days, İzmir, Turkey. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 181-198
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale