ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2013
HABER
1.
Toplantı raporu: EQuiP Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2012 “Aile Hekimliğinde Hasta Güvenliği”

Sayfa 0
Makale Özeti

KLINIK MAKALE
2.
Hekimlik teknisyenlik değildir!
Medicine is not a technical task!
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.13.00001  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Eski sezaryenli gebelerin demografik özellikleri ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi
Demographic features and indications of pregnant women with previous cesarean section
Derya Sıkar, Levent Yaşar, Betül Battaloğlu İnanç, Nurgül Yaşar
doi: 10.2399/tahd.13.63634  Sayfalar 3 - 7

4.
Mastalji, anksiyete ve ilişkili faktörler: Vaka-kontrol çalışması
Mastalgia, anxiety and related factors: case-control study
Nurgül Balcı, Vildan Kantekin, Didem Sunay, Osman Aydın, Nadir Turgut Çavuşoğlu, Yusuf Ergün, Oğuz Tekin, Onat Çakıt
doi: 10.2399/tahd.13.24633  Sayfalar 8 - 12

5.
Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler
The characteristics of applications to home health care service and expectations
Gizem Limnili, Nilgün Özçakar
doi: 10.2399/tahd.13.81994  Sayfalar 13 - 17
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Acil önünde ve hastane çevresinde konaklayan hasta yakınları
Patients’ relatives spending the night in front of the emergency department and around hospital
Behçet Al, Suat Zengin, Şahin Kartal, Mehmet Murat Oktay, Aycan Akçalı, Cuma Yıldırım
doi: 10.2399/tahd.13.69077  Sayfalar 18 - 22
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Sezaryen skarında insizyonel endometriozis olgusu
Incisional endometriosis after caesarean section: a case report
Levent Hekimoğlu, Serhat Tatlıkazan
doi: 10.2399/tahd.12.40085  Sayfalar 23 - 25
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Orofarengeal tularemi tedavisinde streptomisin kullanımına bağlı vestibülotoksisite gelişimi: Olgu sunumu
Development of vestibulotoxicity by streptomycin usage for treatment of oropharyngeal tularemia: a case report
Nail Özgüneş, Fatma Yılmaz Karadağ, Selcan Aksoy Demirci, Fikri Can Arıbal
doi: 10.2399/tahd.13.80299  Sayfalar 26 - 28
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
9.
Bir disiplin olarak aile hekimliğinin ülkemizdeki gelişim özellikleri
Developmental features of family medicine as a discipline in our country
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.13.00029  Sayfalar 29 - 36
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
10.
Aile Hekimliği Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri
Abstracts presented at the Third Family Medicine Research Days, 8-11 November 2012, ‹zmir, Turkey

doi: 10.2399/tahd.13.00037  Sayfalar 37 - 48
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale