ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 13-17 | DOI: 10.2399/tahd.13.81994

Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler

Gizem Limnili1, Nilgün Özçakar2
1M. Asım Terci ASM, Uzm. Dr., Uşak
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmeti, bakım veren, hastalar.

The characteristics of applications to home health care service and expectations

Gizem Limnili1, Nilgün Özçakar2
1
2

Keywords: Home care, caregiver, patients

Gizem Limnili, Nilgün Özçakar. The characteristics of applications to home health care service and expectations. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 13-17
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale