ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - 2013
KLINIK MAKALE
1.
Akademik aile hekimliği 20 yaşında
Twenty years of academic family medicine
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.13.00095  Sayfa 95
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Huzurevinde yaşayan yaşlıların yaşam kaliteleri ve etkileyen faktörler
Evaluation of the quality of life and affecting factors in the elderly living in nursing homes
Mustafa Haki Sucaklı, Betül Bakan, Mustafa Çelik
doi: 10.2399/tahd.13.02966  Sayfalar 96 - 100

3.
Çocuklarda tiroid hormon düzeylerinin obezite ile ilişkisi
The relationship between thyroid hormone levels and obesity in children
Ferhat Ekinci, Arzu Uzuner, Niyazi Tosun
doi: 10.2399/tahd.13.25743  Sayfalar 101 - 105

4.
Evde sağlık birimine başvuran yaşlı hastaların beslenme durumları
Nutritional status of elderlies admitted to home health care service
Hülya Akan, Arzu Ayraler, Osman Hayran
doi: 10.2399/tahd.13.36035  Sayfalar 106 - 112

5.
Erişkinlerin erişkinlik dönemi aşıları hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları
Knowledges, attitudes and behaviours of adults about adult vaccines
Zeynep Aşık, Tuğba Çakmak, Pınar Bilgili
doi: 10.2399/tahd.13.55265  Sayfalar 113 - 118

6.
Diabetes mellitus’lu hastaların anksiyete, depresyon durumları ve yaşam kalitesi düzeyleri
Anxiety, depression and quality of life among the patients with diabetes mellitus
Bilge Sönmez, İsmail Kasım
doi: 10.2399/tahd.13.00004  Sayfalar 119 - 124

DERLEME
7.
Elektronik (e) reçete uygulaması ve akılcı ilaç kullanımına katkısı
Electronic (e) prescription practice and its contribution to rational drug use
Ahmet Akıcı, Refik Altun
doi: 10.2399/tahd.13.00003  Sayfalar 125 - 133

OLGU SUNUMU
8.
Deli bal ile zehirlenen bir aile: Olgu sunumu
A family admission for poisoning with mad honey: a case report
Erhan Yengil, Mehmet Masuk Akhan, Duygu Yengil, Hüseyin Evren Öztürkoğlu, İbrahim Şilfeler, Ali Karakuş
doi: 10.2399/tahd.13.98608  Sayfalar 134 - 136

9.
Aile hekimliği disiplininde akademik yükselmeler ve doçentlik sınavları
Academic promotions in the discipline of family medicine and oral exams for associate professorship
ilhami Ünlüoğlu
doi: 10.2399/tahd.13.00002  Sayfalar 137 - 141

DERLEME
10.
Düzeltme: 0-18 yaş çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri
Erratum to: Growth charts for 0-18 year old children and adolescents
Ahmet Öztürk, Arda Borlu, Betül Çiçek, Canan Altunay, Demet Ünalan, Duygu Horoz, Elçin Balcı, Hasan Basri Üstünbaş, Meral Bayat, M.Mümtaz Mazıcıoğlu, Nihal Hatipoğlu, Selim Kurtoğlu, Servet Kesim, Vesile Şenol
doi: 10.2399/tahd.13.00142  Sayfalar 142 - 144
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale