ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Deli bal ile zehirlenen bir aile: Olgu sunumu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 134-136 | DOI: 10.2399/tahd.13.98608

Deli bal ile zehirlenen bir aile: Olgu sunumu

Erhan Yengil1, Mehmet Masuk Akhan2, Duygu Yengil3, Hüseyin Evren Öztürkoğlu4, İbrahim Şilfeler5, Ali Karakuş6
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Hatay
2Arhavi Devlet Hastanesi iç Hastalıkları Kliniği, Dr., Artvin
3Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Dr., Ankara
4Bandırma Devlet Hastanesi iç Hastalıkları Kliniği, Dr., Balıkesir
5Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Dr., Hatay
6Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı, Dr., Hatay

Deli bal zehirlenmesi, “Rhododendron ponticum” ve “Rhododendron luteum” çiçeklerinden beslenen arıların ürettiği, grayanotoksin içeren balın tüketilmesiyle oluşmaktadır. Dünyada Nepal, Kuzey Amerika, Brezilya ve Japonya’da, ülkemizde ise Doğu Karadeniz bölgesinde görülmektedir. Deli bal tüketimiyle oluşan zehirlenmelerde toksisite semptomları, az miktarda bal alımı ile bile gelişebilmektedir. Bu çalışmada, acil servise başvuran 35 yaşındaki anne ve 38 yaşındaki baba ile bunların 5 ve 10 yaşlarında iki kız çocuklarında görülen deli bal zehirlenmesi aile olgusu sunuldu. Anne ve babada baş dönmesi, bulantı-kusma, fenalaşma hissi ve karın ağrısı, çocuklarda ise hafif bulantı ve halsizlik şikâyetleri vardı. Her iki ebeveynde bradikardi ve hipotansiyon gözlenmesi üzerine bal yeme öyküsü araştırıldı ve sabah kahvaltıda bal yedikleri öğrenildi. Bu olgu sunumunda birçok hastalıkla karışabilen deli bal zehirlenmesinin teşhis ve tedavisinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bradikardi, grayanotoksin, bal.

A family admission for poisoning with mad honey: a case report

Erhan Yengil1, Mehmet Masuk Akhan2, Duygu Yengil3, Hüseyin Evren Öztürkoğlu4, İbrahim Şilfeler5, Ali Karakuş6
1
2
3
4
5
6

Poisoning with mad honey occurs by ingestion of grayanotoxin containing honey produced by bees fed with the flowers of “Rhododendron ponticum” and “Rhododendron luteum”. It is prevalent in Nepal, North America, Brazil and Japan, and in Eastern Black Sea region in Turkey. Toxic symptoms in case of poisoning by ingestion of mad honey may be seen even with very small amounts. It can cause life threatening conditions. In this case report, a family of 35-year-old mother, 38-year-old father and their 5 and 10-year old daughters poisoned with mad honey and admitted to the emergency department is presented. Parents complained of dizziness, nausea-vomiting, abdominal pain and faintness. Daughters had complaints of mild nausea and weakness. Upon the finding of bradycardia and hypotension in parents, mad honey consuming was questioned and a history of breakfast with honey was taken. In this case report, it was aimed to review of the diagnosis and treatment of mad honey poisoning that can be confused with many other diseases.

Keywords: Grayanotoxin, bradycardia, honey.

Erhan Yengil, Mehmet Masuk Akhan, Duygu Yengil, Hüseyin Evren Öztürkoğlu, İbrahim Şilfeler, Ali Karakuş. A family admission for poisoning with mad honey: a case report. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 134-136
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale