ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Aile hekimliği disiplininde akademik yükselmeler ve doçentlik sınavları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 137-141 | DOI: 10.2399/tahd.13.00002

Aile hekimliği disiplininde akademik yükselmeler ve doçentlik sınavları

ilhami Ünlüoğlu1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Eskişehir

Türkiye’de aile hekimliği uzmanlığı 1983 yılında Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer almış ve ilk uzmanlık eğitimi 1985 yılında başlamıştır. 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’nun üniversitelerde dahili tıp bilimleri bölümlerine bağlı olarak aile hekimliği anabilim dallarının kurulması ile ilgili kararı disiplinin akademik gelişiminde önemli bir kilometre taşı oldu. İlk anabilim dalının kuruluşunu, üniversitelerde uzmanlık eğitiminin başlaması ve akademik kadrolara atanmalar izledi. Doçentlik sınavlarında ilk başarılı sonuç 1996 yılında alındı. Disiplinin akademik kadrosu her yıl gelişerek güçlendi. Akademik kadronun gelişim sürecinde, jürilerin oluşumunda standardizasyon olmaması bu sınavların önemli sorunlarından biri idi. Yıllar içinde disiplinin akademik kadrosunun sayıca artarak ve yükselerek gelişmesi bu sorunun çözümünde büyük rol oynadı. 01.06.2013 tarihi itibarı ile disiplinde doçent sayısı 92’ye ulaşırken; bu doçentlerin 20’si profesörlüğe atanmışlardır. Doçentlik unvanı nı kazananların çoğunluğu üniversitelerden (%79.4) olup; bu grubu Eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar (%13.0) ve birinci basamakta çalışanlar (%7.6) izlemektedir. Disiplinde doçent unvanı alan 92 akademisyenin 43’ü (%46.7) kadındır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, akademik eğitim, tıbbi uzmanlık

Academic promotions in the discipline of family medicine and oral exams for associate professorship

ilhami Ünlüoğlu1

Legislation of family medicine specialization took place in 1983 in Turkey and the first vocational training program started in 1985 in training and research hospitals. Establishment of family medicine departments at universities in 1993, according to the regulatory decision of the Board of Higher Education was an important milestone in the development of family medicine as an academic dicipline. This development had been followed by residency training and appointment of academic positions in universities. The first successful results were taken in 1996 regarding promotion of associate professorship positions. Discipline was strengthened by developing academic staff each year. During the process of the development of academic staff, the formation of juries for evaluating applications of associate professorship was one of the major problems because of the lack of standardization. Over the years, increasing numbers of academic staff and the development of the discipline played a huge role in solving this problem. As of 01.06.2013, the number of associate professors reached to 92 and 20 of the associate professors among them appointed to professor degree. The majority of the associate professors are from universities (79.4%), and the second group are from training and research hospitals (13.0%), and 7.6% of them are from primary care. 43 of 92 (46.7%) associate professors were female in the discipline

Keywords: Family practice, academic training, medical speciality

ilhami Ünlüoğlu. Academic promotions in the discipline of family medicine and oral exams for associate professorship. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 137-141
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale