ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Elektronik (e) reçete uygulaması ve akılcı ilaç kullanımına katkısı [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 125-133 | DOI: 10.2399/tahd.13.00003

Elektronik (e) reçete uygulaması ve akılcı ilaç kullanımına katkısı

Ahmet Akıcı1, Refik Altun2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul
2Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü izleme ve DeĞerlendirme Daire Başkanlığı, Dr., Ankara

Reçete, üzerinde yazılı bilgi ve talimatlar doğrultusunda tedavinin yapılabilmesi için eczacıya ve hastaya yönelik tıbben ehil kişilerce düzenlenmiş bir evraktır. Geçmişte daha çok elle kâğıda yazılması bir gelenek haline gelmiş olan reçete, günümüzde elektronik ortamda da yazılmaktadır. Elektronik (e) reçeteler, ilgili tüm format bilgilerinin ve rutin işlemlerinin (ilacın temini, geri-ödemesi, kaydı ve izlemi de dâhil) özel yazılımlar ve özel iletişim ağları sayesinde tümüyle elektronik ortamda yapıldığı reçetelerdir. Türkiye 2012 yılında bu uygulamayı pilot bölgelerde başlatmış olup, 15 Ocak 2013 tarihinden bu yana istisnai haller dışında Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödemeli reçetelerde bu uygulamayı zorunlu hale getirmiştir. Elle kâğıda yazılan reçeteye kıyasla hız, kolaylık, doğruluk vb. pek çok bakımdan hekime, geri ödeme kurumuna, sağlık merkezine, eczacıya, hastaya ve diğer ilgili kişi ve kurumlara önemli avantajlar sunabilen e-reçete uygulamasının gereği gibi başarılı sürdürülmesi halinde, akılcı ilaç kullanımına da büyük yararları olacağı öngörülebilir. Henüz yeni sayılabilecek bu uygulama hakkında muhataplarının bilgi ihtiyacı içinde oldukları çeşitli platformlarda dile getirilmektedir. Bu yazıda e-reçetenin tanıtımına, uygulama ayrıntılarına ve akılcı ilaç kullanımına katkılarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik reçete, tedavi giriş sistemleri, ilaç kullanımını değerlendirme.

Electronic (e) prescription practice and its contribution to rational drug use

Ahmet Akıcı1, Refik Altun2
1
2

A prescription is a document that is prepared by medically qualified persons for the pharmacist and patient to implement the therapy according to the information and instructions written on it. Even though a prescription was traditionally written on paper in the past, nowadays it is mostly written electronically. Electronic (e) prescriptions are the ones which are prepared entirely electronically by a special software and communication networks of all related format information and routine procedures such as drug supply, reimbursement, registration and follow-up. Turkey initiated this practice in pilot areas in 2012 and the Social Security Institution has made it mandatory for the reimbursed prescriptions except for some limited cases since January 15, 2013. It is predictable that e-prescription would provide substantial benefits to rational use of drugs, in case of successful maintaining of e-prescription practice which can offer important advantages to the physician, reimbursement authority, health center, pharmacist, patient and the other relevant individuals and institutions in many respects like speed, convenience, accuracy etc. as compared to hand-written prescriptions. It is mentioned in various platforms that related individuals need information about this practice that is yet considered new. Introduction of e-prescription practice details and its contributions to rational use of drugs were included in this article.

Keywords: Electronic prescribing, medical order entry systems, drug utilization review.

Ahmet Akıcı, Refik Altun. Electronic (e) prescription practice and its contribution to rational drug use. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 125-133
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale