ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 1998
1.
AKUT AYAK BİLEĞİ YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE ANKLE INJURIES
Önder İ. Kılıçoğlu, Mahmut Berkman
Sayfalar 5 - 13
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
KONSÜLTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİ
CONSULTATION - LIAISON PSYCHIATRY
M. Kemal Arıkan
Sayfalar 14 - 17
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
ADENOiD DOKU BÜYÜMESi TANISINDA BELİRTİ VE BULGULARIN DEĞERİ:ENDOSKOPLA DEĞERLENDİRME.
THE VALUE OF SIGNS AND SYMPTOMS IN THE DIAGNOSIS OF ENLARGED ADENOIDS: ASSESSMENT BY ENDOSCOPY
Okay Başak, Sema Başak, Z. Can Karaman, Alev Akdilli
Sayfalar 18 - 23
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
İKİ FARKLI DÖNEME AİT OTOPSİ MATERYALİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: 1705 OLGUNUN ANALİZİ*
THE COMPARISON OF AUTOPSY MATERIAL RECEIVED IN TWO DIFFERENT TIME PERIODS:ANALYSIS OF 1705 CASES
Şennur İlvan, Sergülen Dervişoğlu, Işıl Pakiş, Elif Ülker Akyıldız, Cuyan Demirkesen
Sayfalar 24 - 28
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
SİYANOTiK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN GEBELERDE ANNE VE FETUSUN AKIBETİ
MATERNAL AND FETAL OUTCOME IN PREGNANT WOMEN WITH CYANOTIC CONGENITAL HEART DISEASE
Serhat Dinlemez, Sibel Aka, Eşref Yazıcıoğlu
Sayfalar 29 - 30
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
ETKİN EĞİTİM AÇISINDAN OKUL SAĞLIĞI*
SCHOOL HEALTH FROM THE PERSPECTIVE OF EFFECTIVE EDUCATION
Haluk Çağlayaner, Hafize Gönenli
Sayfalar 31 - 39
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ AİLE HEKİMLİĞİNE YAKLAŞIMLARI*
THE VIEWS OF MEDICAL SCHOOL MEMBERS ON FAMILY MEDICINE
Okay Başak, Süleyman Görpelioğlu
Sayfalar 40 - 43
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Editöre Mektup

Sayfalar 44 - 45
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale