ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Predatör dergilere dikkat [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 128-131 | DOI: 10.15511/tahd.17.00302

Predatör dergilere dikkat

Mustafa Kürşat Şahin1, Füsun Ayşin Artıran İğde1, Mustafa Fevzi Dikici2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Samsun


Attention to predatory journal

Mustafa Kürşat Şahin1, Füsun Ayşin Artıran İğde1, Mustafa Fevzi Dikici2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Samsun


Mustafa Kürşat Şahin, Füsun Ayşin Artıran İğde, Mustafa Fevzi Dikici. Attention to predatory journal. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 128-131
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale