ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 5 (4)
Cilt: 5  Sayı: 4 - 2001
1.
KONSÜLTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİNDE DEPRESYON TANISI VE AYIRICI TANISI
DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSİS IN CONSULTATIONAL LIASON PSYCHIATRY
Kemal Arıkan, Gülşen Aydoğan
Sayfalar 5 - 11
Makale Özeti

2.
LARİNGOFARENGEAL REFLÜ
LARINGOPHARYNGEAL REFLUX
Ferhan Öz, Özcan Öztürk, H.Murat Yener
Sayfalar 12 - 17
Makale Özeti

3.
HASTANELERDE NEDEN REFAKATÇİ KALIYORLAR?
WHY DO CAREGIVERS STAY IN HOSPITAL?
Dilek Güldal, Semih Şemin, Betül Öner
Sayfalar 18 - 21
Makale Özeti

4.
İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARINDA AİLE İŞLEV BİÇİMLERİ VE KAYGI DÜZEYLERİ.
FAMILY FUNCTIONS AND ANXIETY LEVELS OF PARENTS OF AURALLY HANDICAPPED CHILDREN
Saliha Antar, Şakir Özen, Ömer Özbulut
Sayfalar 22 - 26
Makale Özeti

5.
BURSA 1 NO’LU AÇSAP MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA HBV SEROPREVALANSI*
SEROPREVALENCE OF HBV IN THE STAFF OF THE MATERNAL-CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING (MCHFP) CENTER IN BURSA
Neşe Akın, Saniye Dilek, Nazan Bilgel
Sayfalar 27 - 29
Makale Özeti

6.
PERİNATAL ASFİKSİ NEDENLERİ VE PROGNOZ
THE CAUSES OF PERINATAL ASPHYXIA AND PROGNOSIS
Osman Karagün, Celal Devecioğlu, İsmail Hamdi Kara, Mehmet Kiraz, M.Ali Taş
Sayfalar 30 - 33
Makale Özeti

7.
KOAH’LI HASTALARDA KISA SÜRELİ FORMOTEROL KULLANIMININ ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF SHORT TERM USAGE OF FORMOTEROL ON SIX MINUTE WALKING TESTS IN COPD
Bülent Tutluoğlu, Nesrin Gürbüz, Sevtap Şahin, Seher Abanozlu, Sibel Özden Atış
Sayfalar 34 - 38
Makale Özeti

8.
SAĞLIK HİZMETLERİNDE SUNUM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF HEALTH SERVICES
Selda Hızel, Gülsen Ceyhun
Sayfalar 39 - 43
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
9.
Editöre Mektup

Sayfalar 44 - 45
Makale Özeti

LookUs & Online Makale