ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2002
1.
Konvülziyon ve Akut Bakteriyel Menenjit Arasındaki İlişki
THE RELATIONSHIP BETWEEN CONVULSION AND ACUTE BACTERIAL MENINGITIS
Güler Çiler Erdağ, Serdar Cömert, Gülnur Tokuç, Yasemin Akın, Esin Şan, Ayça Vitrinel
Sayfalar 9 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri*
RISK FACTORS OF CORONARY HEART DISEASE
Füsun Yarış, Rahime Özgür
Sayfalar 12 - 17
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Neonatal Sepsisli Olguların Retrospektif İncelenmesi
A RETROSPECTIVE STUDY OF CASES WITH NEONATAL SEPSIS
Handan Aksoy, Ekrem Orbay, Yasemin Akın, Ayça Vitrinel
Sayfalar 18 - 23
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Over Tümörlerinin Epidemiyolojik Özellikleri
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF OVARIAN TUMOURS
Tamer Edirne, Ferit Soylu, Dilek Güldal, Lütfi Çamlı
Sayfalar 24 - 28
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Anal Fissürde Tedavi
TREATMENT OF ANAL FISSURE
Nursen Kartal
Sayfalar 29 - 31
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Periton ve Bağırsak Tüberkülozu
PERITONEAL AND INTESTINAL TUBERCULOSIS
Günay Gürleyik, Abdullah Sağlam
Sayfalar 32 - 35
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği: Pratisyen Hekimlerin Yaklaşımları
THE VIEWS OF GENERAL PRACTITIONERS ON PRIMARY HEALTH CARE AND FAMILY MEDICINE
Okay Başak, Eralp Atay, Didem Polatlı
Sayfalar 36 - 41
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale