ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Konvülziyon ve Akut Bakteriyel Menenjit Arasındaki İlişki [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 9-11

Konvülziyon ve Akut Bakteriyel Menenjit Arasındaki İlişki

Güler Çiler Erdağ1, Serdar Cömert1, Gülnur Tokuç2, Yasemin Akın2, Esin Şan1, Ayça Vitrinel3
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Asistanı
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Konvülziyon, akut bakteriyel menenjit, ateş, lomber ponksiyon

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONVULSION AND ACUTE BACTERIAL MENINGITIS

Güler Çiler Erdağ1, Serdar Cömert1, Gülnur Tokuç2, Yasemin Akın2, Esin Şan1, Ayça Vitrinel3
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Asistanı
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Keywords: Convulsion,acute bacterial meningitis, fever, lumbar puncture

Güler Çiler Erdağ, Serdar Cömert, Gülnur Tokuç, Yasemin Akın, Esin Şan, Ayça Vitrinel. THE RELATIONSHIP BETWEEN CONVULSION AND ACUTE BACTERIAL MENINGITIS. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 9-11
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale