ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 1997
1.
KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI AÇISINDAN AİLE HEKİMLİĞİ
FAMILY PRACTICE AND MATERNAL/CHILD HEALTH
Olcay Neyzi
Sayfalar 7 - 10
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
NÖROLOJİK BAKIŞ AÇISINDAN BAŞDÖNMESİ YAKINMASINA YAKLAŞIM
AN APPROACH TO DIZZINESS FROM THE NEUROLOGICAL POINT OF VIEW
H. Orhun Kantarcı, Aksel Siva
Sayfalar 11 - 15
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
TÜRK KADINININ DOĞUM TRAVAYI EĞRİSİ (PARTOGRAM) VE FRIEDMAN PARTOGRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF TURKISH WOMEN’S PARTOGRAM WITH FRIEDMAN’S PARTOGRAM
Birgül Coşkun, Orhan Ünal
Sayfalar 16 - 20
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
93 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ OLGUSUNUN KLİNİK VE EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGIC EVALUATION OF 93 ACUTE RHEUMATIC FEVER CASES
Suna Tuzcu, E.Zeynep Tuzcular Vural, Ayça Vitrinel, Doğan Çorbacıoğlu
Sayfalar 21 - 24
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
KAN BASINCINI NE KADAR DOĞRU ÖLÇÜYORUZ ?*
HOW ACCURATE DO WE MEASURE THE BLOOD PRESSURE?
Okay BAŞAK, Hulki Meltem Sönmez, Songül ACAR
Sayfalar 25 - 28
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
ABDOMİNAL CERRAHİDE YARA ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMEDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI
ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN PREVENTION OF WOUND INFECTIONS IN ABDOMINAL SURGERY
Ş.Sema Öztüzün Bıçaker, E. Zeynep Tuzcular Vural, Selçuk Ünalmışer
Sayfalar 29 - 33
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
ÜRİNER ŞİKAYETİ OLMAYAN GEBELERİN ÜRİNER ENFEKSİYON YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ASYMPTOMATIC PREGNANT WOMEN FOR URINARY TRACT INFECTIONS
Fatih Özcan, Bilal Gümüş, Zeynep Yoldaş
Sayfalar 34 - 36
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
AİLE HEKİMLİĞİNDE OBSTETRİK HİZMETLER
OBSTETRICS IN FAMILY PRACTICE
E. Zeynep Tuzcular Vural
Sayfalar 40 - 42
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
GELİŞEN TEKNOLOJİ VE TIP
ADVANCED TECHNOLOGY AND MEDICINE
Efe Onganer
Sayfalar 43 - 45
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
AİLE HEKİMLİĞİNDE OLUŞAN AKADEMİK GELENEK VE GELECEK
ACADEMIC TRADITION AND FUTURE IN TURKISH FAMILY PRACTICE
İlhami Ünlüoğlu, Haluk Çağlayaner
Sayfalar 46 - 49
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
ULUSLARARASI SAĞLIK ÖRGÜTLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİNE BAKIŞI
VIEW OF INTERNATIONAL HEALTH ORGANIZATIONS FOR FAMILY MEDICINE
Nafiz Bozdemir, Esra Saatçi
Sayfalar 50 - 58
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
TÜRKİYE'DE AİLE HEKİMLİĞİNİN TARİHİ KONUSUNDA BİR NOT
A NOTE ABOUT THE HISTORY OF FAMILY PRACTICE IN TURKEY
Haluk Çağlayaner
Sayfalar 59 - 61
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale