ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Koroner arter hastalığında risk belirleyici yeni parametreler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 110-111 | DOI: 10.15511/tahd.15.02110

Koroner arter hastalığında risk belirleyici yeni parametreler

Yusuf Çetin Doğaner1, Ümit Aydoğan2, Oktay Sarı3
1Kara Harp Okulu, Birinci Basamak Muayene Merkezi, Uzm.Dr., Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Doç.Dr., Ankara.
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Yrd.Doç.Dr., Ankara.


Novel parameters determining the risk of coronary artery disease

Yusuf Çetin Doğaner1, Ümit Aydoğan2, Oktay Sarı3
1Kara Harp Okulu, Birinci Basamak Muayene Merkezi, Uzm.Dr., Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Doç.Dr., Ankara.
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Yrd.Doç.Dr., Ankara.


Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, Oktay Sarı. Novel parameters determining the risk of coronary artery disease. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 110-111
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale