ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2020
KLINIK MAKALE
1.
COVID-19 Pandemisi ve Aile Hekimliği
COVID-19 Pandemic and Family Medicine
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.20.00256  Sayfalar 56 - 57
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Tip 2 diyabet hastalarının anksiyete ve depresyon düzeylerinin tedavi tipine göre karşılaştırılması
Comparison of anxiety and depression levels of type 2 diabetes patients by treatment type
Yasemin Korkut, Ahmet Kayabaşı, Kevser Onbaşı
doi: 10.15511/tahd.20.00258  Sayfalar 58 - 67

3.
Erişkinlerin Aile Sağlık Merkezlerine periyodik sağlık muayenesine dair başvuru sıklıklarının ve hizmet alma durumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the administration frequency of the adults to the Family Health Centers and conditions about taking service for the periodic health examination
Duygu Ayhan Başer, Murat Çevik, Mehmet Ali Çelik, Mustafa Cankurtaran
doi: 10.15511/tahd.20.00268  Sayfalar 68 - 79

4.
Gıda sektörü çalışanlarının burun, boğaz ve gaita kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of nose, throat and stool culture results of food sector employees
Habibe İnci, Nergiz Aşkın, Fatih İnci, Didem Adahan
doi: 10.15511/tahd.20.00280  Sayfalar 80 - 86

5.
Henoch Schönlein purpuralı hastalarda epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi
Evaluation of epidemiological, clinical and laboratory findings in Henoch Schönlein purpura
Ünal Akça, Gülfer Akça, Hülya Nalcıoğlu, Gürkan Genç, Ozan Özkaya
doi: 10.15511/tahd.20.00287  Sayfalar 87 - 94

6.
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin mediko-sosyal merkezi hakkındaki bilgi ve memnuniyet düzeyleri
Knowledge and satisfaction levels of Kocaeli University students about the medicosocial center
Eda Bıyıklı Sarı, Nur Ece öztaş şükür, Tuba Karaçoban, Tuncay Müge Alvur
doi: 10.15511/tahd.20.00207  Sayfalar 107 - 116

7.
Kayseri ilinde aile sağlığı birimi çalışanlarında memnuniyet ve tükenmişlik düzeyi
Satisfaction and exhaustion level of family health unit employees in Kayseri province
Emel Güden, Selma Durmuş Sarıkahya, Ali Ramazan Benli, Ahmet Ceylan, Beyhan Soysal Elçin
doi: 10.15511/tahd.20.00295  Sayfalar 109 - 120

8.
Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okur yazarlık düzeyi: Kesitsel bir çalışma
Health literacy level of Düzce University students: A cross-sectional study
Zerrin Gamsızkan, Mehmet Ali Sungur
doi: 10.15511/tahd.20.00217  Sayfalar 117 - 125

LookUs & Online Makale