ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2010
STE
1.
Acil koşullarda ağrı yönetimi ve analjezi uygulamaları
Management of pain and practice of analgesia in the emergency setting
Özgür Karcıoğlu
doi: 10.2399/tahd.10.053  Sayfalar 53 - 63
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Gestasyonel diyabetes mellitusta serum magnezyum düzeyleri
Serum magnesium levels in gestational diabetes
Kurtuluş İnci, Didem Sunay, Ülkü Uçkan
doi: 10.2399/tahd.10.064  Sayfalar 64 - 70
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Üniversite öğrencileri arasında sigara içme sıklığı: Kesitsel bir çalışma
Smoking prevalence among university students: a cross-sectional study
Hülya Akan, Osman Hayran, Mustafa Özcan, Utkucan Acar
doi: 10.2399/tahd.10.071  Sayfalar 71 - 76
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Birinci basamakta kırmızı göze genel yaklaşım
General approach to red eye in primary care
Ümit Aydoğan, Y.Çetin Doğaner, Halil Akbulut
doi: 10.2399/tahd.10.077  Sayfalar 77 - 85
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Bir antioksidan olarak N-asetil sisteinin kronik obstrüktif akciğer hastalığında kullanımı
The use of N-acetyl cystein as an antioxident in chronic obstructive pulmonary disease
Melahat Akdeniz, Mehmet Öner, Hakan Yaman
doi: 10.2399/tahd.10.086  Sayfalar 86 - 90
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Aile hekimlerine hatalı tıbbi uygulamalar hakkında bazı ipuçları
Some tips for family physicians about malpractice
Nazan Karaoğlu
doi: 10.2399/tahd.10.091  Sayfalar 91 - 95
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Halsizlik, yorgunluk yakınması ile başvuran ve transaminaz enzim yüksekliği saptanan miyopatili hasta
A myopathic patient with high transaminase enzyme levels and complaints of malaise and fatigue
Ümit Aydoğan, Halil Akbulut, Yusuf Çetin Doğaner, Oktay Sarı, Zülfikar Polat, Kenan Sağlam
doi: 10.2399/tahd.10.096  Sayfalar 96 - 99
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Birinci basamakta takip edilen ailesel Akdeniz ateşli bir olgu
Case report: familial Mediterranean fever in a primary health care setting
Kurtuluş Öngel, Hayriye Yolcu Uludağ, Bahriye Küçükkılıç Arslan, Meral Kundakçı
doi: 10.2399/tahd.10.100  Sayfalar 100 - 103
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Beslenmeye bağlı D vitamini eksikliği tanısı alan üç olgu: Raşitizm hala bir halk sağlığı sorunu
Three cases of nutritional vitamin D deficiency: rickets is still a public health problem
Zülfikar Akelma, Ayhan Abacı, Aydın Çelik, Osman Özdemir, Zekai Avcı, Cem Hasan Razi
doi: 10.2399/tahd.10.104  Sayfalar 104 - 108
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale